Գլխավոր էջ Հետադարձ կապ Կայքի քարտեզը RSS Տպել

Իրավաբանի անկյուն

Սկզբ. Նախ. 1 2 3 4 Հաջ. Վերջ13 - 24, ընդամենը` 37
 
14.04.2012
Փաստաբանի մտածողության հոգետեխնիկան
Հնարավոր չէ նշել գործունեության մի տեսակ, որտեղ մտածողությունը կարևոր նշանակություն չունենա: Խելքը մարդու հոգեկան կառուցվածքի բարձրագույն արտացոլումն է: Առանց չափազանցման կարելի է ասել, որ փաստաբանական գործունեությունը իսկապես խելացի, խորաթափանց անձանց համար է:
Կարդալ մանրամասները...
 
02.01.2012
Հայցային վաղեմությունը Հին Հռոմում
Արդեն հնադարում մարդիկ սովորել են հաշվել ժամանակը և նրան իրավունքում որոշակի նշանակություն ու տեղ տալ: Մեկին ժամանակը իրավունք էր տալիս, իսկ մյուսին զրկում իրավունքից: Դեռ հռոմեացի իրավաբանները ժամանակը համարում էին իրավաստեղծ, իրավունքը փոխող և դադարեցնող գործոն: Այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ «ժամկետ», «ժամանակահատված», «վաղեմություն», հայտնի են խոր հնադարից:
Կարդալ մանրամասները...
 
19.10.2011
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
Դատավորները, փաստաբանները, դատապաշտպանները, բոլոր նրանք, ովքեր ճարակում են արդարադատության հողամասի վրա, որևէ փաստի մեջ տեսնում են երկու էլեմենտներ – Իրավունքն ու Արդարադատությունը: Արդարադատությունը ելնում է բուն փաստից, իրավունքը՝ դա սկզբունքների կիրառումն է տվյալ փաստի նկատմամբ: Մարդը կարող է իրավացի լինել արդարադատության տեսակետից, սակայն անիրավ՝ դատարանում, առանց կարողանալու մեղադրելու դատավորին:
Կարդալ մանրամասները...
 
05.09.2011
ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ: Գանգատի օրինակ՝ ուղղված դատաստանի պալատին
Ներքո գանգատվողս փրկչական 1770 թվականի սեպտեմբեր ամսին վաշխապարտի թղթով Վահանի որդի, ամբաստանյալ Միքայել ձկնորսին հանձնեցի երկու հարյուր քսան ղուռուշ հռոմեական դրամ, որը համապատասխանում է մեր երկու հարյուր վաթսունչորս հայկական արծաթ դրամին, և ամբաստանյալը գանգատվողիս հաստատ խոսք տվեց, որ վերոնշյալ դրամը կվճարի երկու տարի ժամանակամիջոցում՝ յուրաքանչյուր հարյուրին տարեկան 6 ղուռուշ վաշխով հանդերձ:
Կարդալ մանրամասները...
 
12.06.2011
Եվ կրկին Բլեզ Պասկալ
Պասկալը «ապակողմնորոշող» ուժերի թվին է դասում ինքնասիրությունը: «Ինքնասիրության զգացողությունը հեռացնում է բանականությունը իրականությունից, ըստ որում ոչ միայն հոգեբանական տեսակետից, այլ սոցիոլոգիական: Ինքնասիրություն ասած հրեշը խանգարում է ճիշտ գնահատել իրադարձությունները, այն միշտ առաջին պլան է մղում սեփական շահն ու դրանով էլ մարդուն դարձնում կույր:
Կարդալ մանրամասները...
 
06.03.2011
Արդարությունն ըստ Պասկալի
Ըստ Պասկալի արդարությունը, ինչպես նաև ճշմարտությունը, եղել է ու կմնա մարդու համար միշտ անհասանելի մի բան: Դա էլ հասցրել է մարդուն նողկալի վիճակի: Երբ մարդը ենթարկվում է օրենքին, ապա նա ըստ էության ենթարկվում է երևակայական արդարությանը:
Կարդալ մանրամասները...
 
01.12.2010
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Սինգապուրում (1959-1990թթ. բարեփոխումները)
Սինգապուրը մինչ իր անկախանալը իրենից ներկայացնում էր փոքր եւ աղքատ երկիր, որը արտահանում էր երկրից անգամ շինարարական ավազ: Հարեւան երկրները տրամադրված էին ոչ բարեկամական, իսկ բնակչության մեկ երրորդը համակրում էր կոմունիստներին: Կոռուպցիան այս երկրում իր անկախությունից հետո հասնում էր անասելի չափերի:
Կարդալ մանրամասները...
 
01.09.2010
Արդարադատության վիճակը Հայաստանում 1830-1853թթ.
Ըստ պատմիչ Լեոյի Հայաստանում 1830-1853 թվականներին. «Ստորին աստիճանների պաշտոնեության մեջ տիրում էր կատարյալ սանձարձակություն: Կաշառակերությունն այնքան համարձակ էր, այնքան տիրական, որ նկարագրվում էր իբրեւ ժողովրդական դժբախտություն Երեւան այցելած գերմանացի Վագների ճանապարհորդության մեջ:
Կարդալ մանրամասները...
 
01.07.2010
Ո՞վ է բոլորից հաղթողն ու զորավորը
Դարեհ թագավորը մեծ խրախճանք սարքեց, հրավիրեց իր բոլոր իշխաններին եւ այն բոլոր նախարարներին, զորապետներին եւ նրանց հետ նաեւ կառավարիչներին, որոնք գտնվում էին Հնդկաստանից մինչեւ Եթովպիայի շրջանները: Նրանք կերան, խմեցին, հագեցան եւ ուրախացան: Երբ խրախճանքն ավարտվեց, Դարեհ թագավորը մտավ իր սենյակը, բազմեց իր գահին եւ քնեց:
Կարդալ մանրամասները...
 
01.05.2010
Փաստաբանությունը Ռուսաստանում:
Ռուսաստանում «Փաստաբան» բառն առաջին անգամ որպես հասկացություն կիրառվել է 1716թ.-ին՝ Պետրոս I-ի Զինվորական կանոնադրությունում: Գլուխներից մեկը կոչվում էր «Փաստաբանների եւ լիազոր ներկայացուցիչների մասին» եւ սահմանում էր նրանց իրավասություններն ու խնդիրները:
Կարդալ մանրամասները...
 
08.02.2010
Եվրոպայի փաստաբանների վարքագծի կանոնագիրքը
Օրենքի գերակայության հանդեպ ունեցած հարգանքի վրա հիմնված հասարակության մեջ փաստաբանը հատուկ դեր է ստանձնում։ Ըստ օրենքի` փաստաբանի պարտականությունները չեն սկսվում և ավարտվում միայն հանձնարարականների բարեխիղճ կատարմամբ։ Փաստաբանը պարտավոր է ծառայել արդարադատության շահերին, ինչպես նաև այն իրավուվունքներին ու արտոնություններին, որոնք նրան վստահել են պնդելու և պաշտպանելու: Բացի այդ փաստաբանի պարտականությունն է պաշտպանել վստահորդի գործը ոչ միայն դատարանում, այլև լինել նրա խորհրդատուն։
Կարդալ մանրամասները...
 
02.01.2010
Սողոմոնյան արդարադատություն
Այդ ժամանակ երկու անառակ կանայք եկան ու կանգնեցին արքայի առջև: Կանանցից մեկն ասաց. «Լսի'ր ինձ, տե'ր իմ, ես և այս կինը մի տան մեջ էինք: Ես երեխա ունեցա այդ տանը: Այնպես պատահեց, որ երրորդ օրն այս կինն էլ ծնեց: Մենք էինք միայն տանը, մեր երկուսից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար տանը:
Կարդալ մանրամասները...
 
Սկզբ. Նախ. 1 2 3 4 Հաջ. Վերջ13 - 24, ընդամենը` 37