Գլխավոր էջ Հետադարձ կապ Կայքի քարտեզը RSS Տպել

Գոռ Հովհաննիսյան. Անհատական դիմումի առարկայի պրոբլեմը ՀՀ ՍԴ-ի պրակտիկայում

18.01.2015


Սույն հոդվածում քննարկվում է հայկական անհատական դիմումի առարկայի վերաբերյալ սահմանադրական նորմերի պահանջների և ՀՀ ՍԴ-ի պրակտիկայի հակասությունը: Պարզաբանվում է, թե որ ակտերը կարող են լինել անհատական դիմումի առարկա ըստ ՀՀ Սահմանադրության (ՀՍ), և թե ինչպես է ՀՀ ՍԴ-ն սահմանափակում այդ ակտերի շրջանակը՝ մեծ բաց առաջացնելով հիմնական իրավունքների դատական պաշտպանության ոլորտում: Վեր են հանվում նաև ՍԴ-ի պրակտիկայում հաճախ հանդիպող այլ լուրջ թերացումներ, և միաժամանակ առաջարկվում դրանց գիտականորեն հիմնավորված լուծումներ: Սույն վերլուծությունը կարող է օգտակար լինել ՀՀ-ում ընթացող սահմանադրական բարեփոխումների համար:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊՐՈԲԼԵՄԸ ՀՀ ՍԴ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Կարդացեք նաև